اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

روخوانی(حرکات کوتاه)

روخوانی

درس دوم (حرکات کوتاه):

برای دیدن فیلم در تلفن همراه از آخرین نسخه مرورگر کروم استفاده کنید

درس دوم (حرکات کوتاه) در تلگرام :

https://t.me/Learning_ghoran/14

?تکمیلی دروس دوم (حرکات کوتاه)از مبحث روخوانی:
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?حرکات کوتاه :

حرکات کوتاه – فتحه:
تفاوت تلفظ فتحه در عربی با فارسی در این است که در عربی صدای فتحه متمایل به حرف (الف) میباشد که در دروس فوق آن را فرا گرفتیم.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حرکات کوتاه – کسره:
تلفظ کسره هم همانند فتحه در عربی متفاوت میباشد بدینصورت که تلفظ کسره متمایل به حرف (یاء)میباشد(شبیه صدای [ای] اما بدون کشش).
تلفظ کسره به این شکل در بعضی از کلمات فارسی نیز میباشد مانند :
(خِیال – نِیاز – زِیان – بِیابان – خِیابان)
به طور کلی در زبان فارسی اگر بعد از حرف مکسور‍‍‍، حرف یاء قرار گیرد، صدای کسره متمایل به حرف یاء و همانند کسره عربی تلفظ می شود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
حرکات کوتاه – ضمّه:
در عربی صدای ضمّه متمایل به حرف(واو)میباشد(شبیه صدای [او]اما بدون کشش).
تلفظ چنین ضمّه ای در بعضی از کلمات فارسی نیز چنین است.
مثال : بُلوک – هُلو – خُروس و ..
به طور کلی در زبان فارسی بعد از حرف مضموم اگر حرفی با صدای (او) قرار گیرد،صدای ضمه متمایل به حروف واو و همانند ضمّه عربی تلفظ میشود.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
و در پایان باید دقت کنید که حروف کوتاه فقط با یک ضرب ادا شوند و به هیچ عنوان کشیده نشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو
×